Zbiornik DESO

image001-DESO

System dystrybucyjny z opcją wielodostępu jest oferowany wraz z systemem monitorowania zbiornika – Access TMS. Rozwiązanie to umożliwia m.in. wykrywanie wycieku, zarządzanie wentylacją i ogrzewaniem zbiornika oraz, gdy jest to konieczne,
ochronę cieczy przed wysokimi i niskimi temperaturami.

noxy-man

Wyposażenie zbiornika DESO:

Opcjonalnie: